• BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ XE TAXI
Giá cước dưới 30km Giá cước từ km thứ 31 Giá cước từ km thứ 101
Xe 4 chỗ 15.000 13.000 10.000
Xe 7 chỗ 18.000 15.000 11.000
Thời gian chờ Giá thỏa thuận
0916.538.399
0916538399